HUISREGELS

 
 
 
 • BIERGOOIEN is verboden! Biergooiers zullen dan ook onherroepelijk van het terrein worden verwijderd. Het gooien van bier (of andere dranken) is schadelijk voor de apparatuur van bands/artiesten. Bovenal kan dit er voor zorgen dat het festival vroegtijdig beëindigd moet worden door schade aan de apparatuur. Daarnaast zullen artiesten hun optreden vroegtijdig afbreken wanneer er met bier word gegooid. Doe dit dus niet.
 • in het geval van biergooien word de schade verhaald op de dader(s);

 

 • Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan;

 • Politieke uitingen op wat voor manier dan ook zijn niet toegestaan;

 • Drugs zijn niet toegestaan! Let op, Hiervoor geldt een “zero tolerance” beleid;

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen;

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen;

 • Het festival is toegankelijk voor alle leeftijden; Alchol is toegestaan vanaf 18 jaar, hier zal streng op toe worden gezien.

 • Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het festivalterrein niet op;

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers;

 • Bezoekers kunnen door de beveiliging worden gefouilleerd bij de ingang. Personen die in het bezit zijn van wapens, drugs of andere zaken die NIET thuishoren op ons festival zullen worden overgedragen aan de politie;

 • Wapens zijn verboden! Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens zullen in beslag worden genomen;

 • Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein; (dit geld ook voor stickers van keten, groepen, verenigingen en alles wat hieronder kan worden verstaan.) 

 • Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rondom het festivalterrein;
 • Het bezoeken van het festival is volledig op eigen risico;

 • De organisatie van het festival houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers;

 • Het is niet toegestaan om opnameapparatuur mee te brengen naar het festivalterrein;

 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken!

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan;

 • Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.